Hobby Garrafot

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 15:55

Anys: 2017-2020

2020
Entitat
: Hobby Garrafot 
Concepte: realització d'activitats culturals
Import: 2.200 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 24 de juliol de 2020

2019
Entitat
: Hobby Garrafot 
Concepte: realització d'activitats culturals
Import: 2.200 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 29 de maig de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 12 de juny de 2020

2018
Entitat
: Hobby Garrafot 
Concepte: realització d'activitats culturals durant el 2018
Import: 1.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018
Justificació econòmica presentada en la Junta de Govern Local del 13 de març de 2019

2017
Entitat
: Hobby Garrafot 
Concepte: realització d'activitats culturals durant el 2017
Import: 1.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 15 de març de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de desembre de 2017

 

Darrera actualització: 21.09.2020 | 12:30