Inscripció a l'Escola de Música

Dimarts, 29 d'abril de 2014 a les 16:37

Aquest tràmit permet fer la inscripció d'alumnes a l'Escola Municipal de Música Miquel Blanch.

Quan es pot demanar?

Segons el calendari anual de matriculacions al municipi

Quin cost té?

El previst a l'Ordenança Fiscal número 22 (veure el document adjunt a la barra lateral dreta)

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució és el que determina el calendari anual de matriculació al municipi per a l'Escola de Música.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Full de preinscripció general per a alumnes nous

  Cal presentar el document degudament emplenat i signat

 • Full de preinscripció per a les formacions obertes (per a alumnes nous)

  Cal presentar-lo degudament emplenat i signat

 • Full d'autorització de publicació d'imatges

  Cal presentar-lo degudament emplenat i signat

 • Dades bancàries

  Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o document on hi constin les dades bancàries

 • Original i fotocòpia del llibre de família

  En cas de voler gaudir dels descomptes per família monoparental o nombrosa

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 21.02.2019 | 11:16