Participa

La participació dels diferents estaments que componen la comunitat escolar en els centres educatius es fa a través del consell escolar de centre.

A més d’aquests consells escolars dels centres hi ha:

Per altra banda els pares i mares poden canalitzar la seva participació en la vida dels centres a través de les AMPA .

Per facilitar el treball conjunt entre les diferents associacions existeixen les diferents Federacions d’Associacions de Mares i Pares que proporcionen assessorament tècnic i formació als socis per millorar la seva participació en la gestió educativa.

A Catalunya hi ha:

  • Federació d’associacions de Pares i Mares de Catalunya ( FAPAC )
  • Federació d’associacions de pares i mares d’alumnes d’ensenyament secundari de Catalunya ( FAPAES )
Darrera actualització: 20.10.2021 | 09:53