Associacions de mares i pares (AMPA)

Les Associacions de mares i pares d’alumne (AMPA) són associacions voluntàries de les famílies d’un centre educatiu i l’objectiu general de les quals és promoure la participació i col•laborar en les activitats educatives del centre.