Consell Escolar Municipal (CEM)

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de consulta i participació ciutadana amb representants de la comunitat educativa de Castellbisbal. 

Funcions

L’objectiu del Consell Escolar Municipal és el de ser un organisme de participació i consulta dels sectors implicats amb l’educació dins l’àmbit municipal de Castellbisbal.

Objectius

 1. Vetllar per consolidar una xarxa educativa local que garanteixi el dret a l’educació de tots els ciutadans i ciutadanes i que prengui com a fonament la igualtat , l’equitat i la justícia social, des del respecte a la diversitat.
 2. Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'administració i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre planificació d'actuacions i problemàtica general que afecta als centres educatius del municipi.
 3. Establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i els àmbits que afecten l’educació en el municipi
 4. Fomentar la relació i la col•laboració entre el municipi i al comunitat educativa per aconseguir objectius compartits de la cooperació i la coresponsabilitat.

Membres

 • President: Joan Playà Guirado (titular) i Melania Solís Cintas (suplent).
 • Secretària
 • 1 representant de cada partit polític amb representació al consistori
 • Directors dels centres públics i titulars dels centres privats
 • Representats del sector mestres i professors
 • Representants del sector alumnes
 • Representants de les associacions de pares i mares d'alumnes
 • Representants del personal d'administració i serveis (PAS)

Resums de les reunions

Darrera actualització: 08.04.2022 | 16:30
Darrera actualització: 08.04.2022 | 16:30