Educació infantil (0-3 anys)

L’edat per accedir a l’escola bressol és partir dels 4 mesos, i fins als 3 anys els nens i les nenes poden cursar el primer cicle de l’educació infantil.

Si es vol accedir a una plaça a la llar d’infants municipal s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció durant el calendari establert.

Calendari de preinscripcions i matrícula pel curs 2019-2020

 • Presentació de les sol·licituds: del 13 al 24 de maig, ambdós inclosos (horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 11.45 hores i de 14.30 a 16.00 hores)

 • Publicació puntuació provisional : 4 de juny de 2019

 • Presentació de reclamacions: del 5 a l'11 de juny de 2019

 • Sorteig de desempat: falta concretar lloc, dia i hora.

 • Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2019

 • Matrícula: del 19 al 26 de juny de 2019 (es donarà dia i hora)

Lloc
Les preinscripcions es faran al mateix centre

Horari:

 • Matí: de dilluns a divendres, de 10.00 h a 11.45 h 
 • Tarda: de dilluns a divendres, de 14.30 h a 16.00 h 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mares o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

No s’acceptarà cap sol·licitud que no aporti la documentació acreditativa

Criteris de prioritat i barem
Consulteu el document que trobareu a la barra lateral dreta o cliqueu aquí.

Documentació que cal presentar per fer la matrícula

 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet que no hàgiu entregat al fer la preinscripció, o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunes
 • Número de compte bancari (fotocòpia de la llibreta o rebut)
 • 4 fotos mida DNI i 2 mida cartera
Darrera actualització: 26.04.2019 | 13:34
Darrera actualització: 26.04.2019 | 13:34