Escola Benviure

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 16:22

Entitat que rep la subvenció: Escola Benviure

2020

 • Descripció: 
  • Subvencionar les activitats i projectes del centre
  • Suport al monitoratge de P3 durant el primer quadrimestre del curs 2019-2020
 • Import: 14.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 25 de setembre de 2020
Justificació econòmica de la subvenció per a la promoció pràctica i activitats esportives en la Junta de Govern Local del 30 d'abril.

2019

 • Descripció: 
  • Subvencionar les activitats i projectes del centre
  • Suport al monitoratge de P3 durant el primer quadrimestre del curs 2018-2019
 • Import: 14.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2020

 • Descripció: subvenció per al desenvolupament d'activitats esportives
 • Import: 300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de maig de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2020

2018

 • Descripció: 
  • Subvencionar les activitats i projectes del centre
  • Suport al monitoratge de P3 durant el primer quadrimestre del curs 2018-2019
 • Import: 14.500 euros  

Aprovat en la Junta de Govern Local del 7 de març de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2019

 • Descripció: subvenció per al desenvolupament d'activitats esportives
 • Import: 300 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2019

2017

 • Descripció
  • Subvencionar les propostes mediambientals del centre (reducció de residus, tallers de medi ambient i sortides)
  • Subvencionar les activitats educatives que es realitzen al centre
  • Adquirir i renovar el material inventariable del centre
  • Suport al monitoratge de P3
 • Import: 14.500 euros  

Aprovat en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de febrer de 2018

 • Descripció: subvenció per al desenvolupament d'activitats esportives
 • Import: 300 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 31 de gener de 2018

 

2016
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: gestió anual de l'escola. 
 • Import de la subvenció: 12.500 euros 

 Justificació aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017

SUBVENCIÓ. Suport al monitoratge de P3

 • Objecte de la subvenció: despeses per a suport de monitoratge a P3, per al primer trimestre del curs 16-17
 • Import de la subvenció: 2.000 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de juny de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 9 d'agost de 2017

 • Objecte: complement al suport al monitoratge de P3 durant el primer quadrimestre del curs 16-17
 • Import: 1.000 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 30 de novembre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 9 d'agost de 2017

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius any 2016
 • Import de la subvenció: 300 euros 

Aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de juliol de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

 

Any 2015
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ 

 • Objecte de la subvenció: gestió anual de l'escola. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 12.500 euros
 
 • Objecte de la subvenció: despeses per a suport de monitoratge a P3, per al primer trimestre del curs 15-16
 • Import de la subvenció: 2.500 euros

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 300 euros
Darrera actualització: 07.05.2021 | 13:22