Institut Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 16:00

Anys: 2015-2020

Any 2020
SUBVENCIÓ. Gestió del centre

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 22.400 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 28 d'agost de 2020

Any 2019
SUBVENCIÓ. Gestió del centre

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 22.100 euros

Aprovat per decret del 2 de juny de 2019

SUBVENCIÓ. Activitats esportives

 • Objecte de la subvenció: dur a terme activitats esportives durant el 2017
 • Import de la subvenció: 300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 17 de gener de 2020
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2020

Any 2018
SUBVENCIÓ. Gestió del centre

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 18.200 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 22 d'agost de 2018

SUBVENCIÓ. Activitats esportives

 • Objecte de la subvenció: dur a terme activitats esportives durant el 2017
 • Import de la subvenció: 300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 16 de gener de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de maig de 2019

Any 2017

SUBVENCIÓ. Gestió del centre

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

SUBVENCIÓ. Activitats educació postobligatòria

 • Objecte de la subvenció: dur a terme activitats dirigides a l’alumnat d’educació postobligatòria
 • Import de la subvenció: 5.000 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018

SUBVENCIÓ. Activitats esportives

 • Objecte de la subvenció: dur a terme activitats esportives durant el 2017
 • Import de la subvenció: 300 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de novembre de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de gener de 2018

Any 2016
SUBVENCIÓ. Gestió del centre

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017

SUBVENCIÓ. Activitats educació postobligatòria

 • Objecte de la subvenció: dur a terme activitats dirigides a l’alumnat d’educació postobligatòria
 • Import de la subvenció: 5.000 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de juny de 2017

 

Any 2016
SUBVENCIÓ. Gestió del centre

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 28 d'octubre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017

SUBVENCIÓ. Activitats educació postobligatòria

 • Objecte de la subvenció: dur a terme activitats dirigides a l’alumnat d’educació postobligatòria
 • Import de la subvenció: 5.000 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 28 d'octubre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017

SUBVENCIÓ. Banda de música del centre

 • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte de la Banda musical de l'Institut Castellbisbal
 • Import: 3.807,50 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 7 de desembre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 d'abril de 2017

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i desenvolupament d'activitats esportives durant l'any 2016
 • Import de la subvenció: 300 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 28 de desembre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local de l'1 de març de 2017

 

Any 2015
SUBVENCIÓ ÀREA EDUCACIÓ

 • Objecte de la subvenció: gestió anual del centre. Obligatòriament, una part de la subvenció s'ha de destinar a projectes/iniciatives/materials relacionats amb el Medi Ambient
 • Import de la subvenció: 12.500 euros

SUBVENCIÓ ÀREA ESPORTS

 • Objecte de la subvenció: adquisició de material esportiu i desenvolupament d'activitats esportives a l'escola
 • Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 300 euros
Darrera actualització: 21.09.2020 | 13:59