AMPA Escola Els Arenys

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 10:45

2015-2020

Entitat que rep la subvenció: AMPA Escola Els Arenys

2020

SUBVENCIÓ. Activitats anuals, el projecte d’anglès i suport TIC

 • Import: 10.800 euros.

Concedida en la Junta de Govern Local del 25 de setembre de 2020

Any 2019
Activitats anuals de l'entitat. SUBVENCIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
  • Adquirir i renovar el material inventariable del centre
  • Millorar la competència anglesa
  • Donar suport a les TIC 
 • Import de la subvenció: 10.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 13 de març de 2020. S'hi acorda la devolució, per part de l'entitat, de 800 euros no justificats. 

Any 2018
Activitats anuals de l'entitat. SUBVENCIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
  • Adquirir i renovar el material inventariable del centre
  • Millorar la competència anglesa
  • Donar suport a les TIC 
 • Import de la subvenció: 10.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 22 de juny de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de maig de 2019

Any 2017
Activitats anuals de l'entitat. SUBVENCIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
  • Adquirir i renovar el material inventariable del centre
  • Millorar la competència anglesa
  • Donar suport a les TIC 
 • Import de la subvenció: 10.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de juny de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

Any 2016
Activitats anuals de l'entitat. SUBVENCIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
 • Import de la subvenció: 1.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2016

SUBVENCIÓ 1. Desenvolupament del projecte d'anglès

 • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte d'anglès durant els mesos gener-juny 2016
 • Import de la subvenció: 4.718,96 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 25 de maig de 2016
Justificació aprovada en la Junta de Govern Local del 3 d'agost de 2016

 • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte d'anglès durant els mesos setembre-desembre 2016
 • Import de la subvenció: 2.781,04 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de desembre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017

Any 2015
SUBVENCIO 1. Activitats anuals de l'entitat

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
 • Import de la subvenció: 1.800 euros

SUBVENCIO 2. Desenvolupament del projecte d'anglès

 • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte d'anglès durant els dos darrers trimestres del curs 2014-15 i el primer trimestre del curs 2015-16
 • Import de la subvenció: 7.500 euros
Darrera actualització: 11.11.2020 | 12:52