AMPA Escola Benviure

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 10:55

Anys: 2015-2020

Entitat que rep la subvenció: AMPA Escola Benviure

Any 2020
Objecte de la subvenció: 
activitats anuals, el projecte d’anglès i suport TIC
Import: 10.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 13 de novembre de 2020

Any 2019
Objecte de la subvenció: 
activitats anuals, el projecte d’anglès i suport TIC
Import: 10.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 8 de novembre de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 10 de juliol de 2020

Any 2018
Objecte de la subvenció: 
activitats anuals, el projecte d’anglès i suport TIC, durant el transcurs de l’any 2018.
Import: 10.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 31 d'octubre de 2018
Justificació parcialment aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2019. S'acorda que l'entitat ha de retornar 631 euros que no ha justificat.
 

Any 2017
Objecte de la subvenció: 
activitats anuals, el projecte d’anglès i suport TIC, durant el transcurs de l’any 2017.
Import: 10.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 15 de novembre de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

Any 2016
SUBVENCIO 1. Activitats anuals de l'entitat

  • Objecte de la subvenció: activitats anuals
  • Import de la subvenció: 1.800 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 17 d'agost
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de setembre de 2017

SUBVENCIO 2. Desenvolupament del projecte d'anglès

  • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte d'anglès durant els mesos de gener a juny de 2016
  • Import de la subvenció: 4.607 euros

Concedida en la Junta de Govern Local del 17 d'agost de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 2 de novembre de 2016

  • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte d'anglès durant els mesos de gener a juny de 2016
  • Import de la subvenció: 2.893 euros

Concedida en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017 

 

Any 2015
SUBVENCIO 1. Activitats anuals de l'entitat

  • Objecte de la subvenció: activitats anuals
  • Import de la subvenció: 1.800 euros

SUBVENCIO 2. Desenvolupament del projecte d'anglès

  • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte d'anglès durant els dos darrers trimestres del curs 2014-15 i el primer trimestre del curs 2015-16
  • Import de la subvenció: 7.500 euros
Darrera actualització: 30.11.2020 | 13:36