AFA IE Les Vinyes

Dijous, 14 de març de 2019 a les 09:35

Anys: 2015-2020

Entitat que rep la subvenció: AFA Institut-escola Les Vinyes

Any 2020
Activitats anuals de l'entitat. SUBVENCIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
  • Adquirir i renovar el material inventariable del centre
  • Millorar la competència anglesa
  • Donar suport a les TIC
 • Import de la subvenció: 10.800 euros

Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 31 de juliol de 2020

Any 2019
Activitats anuals de l'entitat. SUBVENCIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
  • Adquirir i renovar el material inventariable del centre
  • Millorar la competència anglesa
  • Donar suport a les TIC
 • Import de la subvenció: 10.800 euros

Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 12 de juny de 2020

Any 2018
Activitats anuals de l'entitat. SUBVENCIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
  • Adquirir i renovar el material inventariable del centre
  • Millorar la competència anglesa
  • Donar suport a les TIC
 • Import de la subvenció: 10.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 12 de setembre de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2019

Any 2017
Activitats anuals de l'entitat. SUBVENCIÓ

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
  • Adquirir i renovar el material inventariable del centre
  • Millorar la competència anglesa
  • Donar suport a les TIC
 • Import de la subvenció: 10.800 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de juny de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

 

Any 2016
SUBVENCIÓ 1. Subvenció per a les activitats anuals de l'entitat

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
 • Import de la subvenció: 1.800 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 25 de maig de 2016
Justificació econòmica aprovada a la Junta de Govern Local del 21 de juny de 2017

SUBVENCIÓ 2. Subvenció per al desenvolupament del projecte d'anglès

 • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte d'anglès durant els mesos gener-juny de 2016
 • Import de la subvenció: 5.502,96 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local de l'11 de maig de 2016
Justificació de la subvenció: aprovada en la Junta de Govern Local del 2 de novembre de 2016

 • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte d'anglès durant els mesos setembre-desembre de 2016
 • Import de la subvenció: 1.997,04 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de desembre de 2016
Justificació econòmica de la subvenció: aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017

 

Any 2015
SUBVENCIO 1. Activitats anuals de l'entitat

 • Objecte de la subvenció: activitats anuals
 • Import de la subvenció: 1.800 euros

SUBVENCIO 2. Desenvolupament del projecte d'anglès

 • Objecte de la subvenció: desenvolupament del projecte d'anglès durant els dos darrers trimestres del curs 2014-15 i el primer trimestre del curs 2015-16
 • Import de la subvenció: 7.500 euros
Justificació de la subvenció (curs 2015-16): aprovada en la Junta de Govern Local del 2 de novembre de 2016
Darrera actualització: 21.09.2020 | 12:57