Associació de Karate Riu Kase Ha Catalunya

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 09:35

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Karate Shotokan Ryu Kase HA Catalunya
Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius
Import: 1.440 euros
Aprovació del conveni subvencional en la Junta de Govern Local del 19 de juny de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Karate Shotokan Ryu Kase HA Catalunya
Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius
Import: 1.440 euros
Aprovació del conveni subvencional en la Junta de Govern Local del 23 d'agost de 2019
Justificació aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Karate Shotokan Ryu Kase HA Catalunya
Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius any 2017
Import: 1.440 euros
Aprovació del conveni subvencional en la Junta de Govern Local del  21 de març de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de maig de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Karate Shotokan Ryu Kase HA Catalunya
Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius any 2017
Import: 1.440 euros
Aprovació del conveni subvencional en la Junta de Govern Local del 10 de maig de 2017
Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Karate Shotokan Ryu Kase HA Catalunya 
Objecte de la subvenció: promoció, pràctica i esdeveniments esportius any 2016
Import de la subvenció: 1.440 euros
Aprovació del conveni subvencional: Junta de Govern Local del 27 de juliol de 2016
Justificació de la subvenció aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Karate Riu Kase
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 1.440 euros

Darrera actualització: 22.09.2020 | 09:21