Club Patinatge Artístic Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 17:20

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

2019
Entitat que rep la subvenció
: Club Patinatge Artístic Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 4.292 euros
Aprovació en la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2019

2018
Entitat que rep la subvenció
: Club Patinatge Artístic Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 4.292 euros
Aprovació en la Junta de Govern Local del 23 de maig de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Club Patinatge Artístic Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 4.292 euros
Aprovació en la Junta de Govern Local del 15 de març de 2017 
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció: Club Patinatge Artístic Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 4.292 euros
Aprovació de la justificació econòmica en la Junta de Govern Local de l'1 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció:
Club Patinatge Artístic Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 4.292 euros

Darrera actualització: 06.11.2019 | 17:42