Club Petanca Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 17:15

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

2019
Entitat que rep la subvenció
: Club Petanca Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.706 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Club Petanca Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.706 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de març de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Club Petanca Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.706 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 10 de maig de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Club Petanca Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 3.706 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de juny de 2016
Justificació econòmica en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Club Petanca Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 3.706 euros

Darrera actualització: 02.03.2020 | 13:15