Unió Esportiva Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 15:20

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: Unió Esportiva Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 21.300 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de juliol de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Unió Esportiva Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 25.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 10 d'abril de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juny de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Unió Esportiva Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 25.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de març de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Unió Esportiva Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 25.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de febrer de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Unió Esportiva Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2016: 25.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 09.04.2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de gener de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Unió Esportiva Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 26.000 euros

Darrera actualització: 21.09.2020 | 12:38