Club Aeromodelisme de Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 18:00

Anys: 2018, 2017, 2016, 2015

2018
Entitat que rep la subvenció
: Club Aeromodelisme de Castellbisbal
Concepte: promoció, pràctica i esdeveniments esportius any 2018
Import de la subvenció1.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 4 de juliol de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de maig del 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Club Aeromodelisme de Castellbisbal
Concepte: promoció, pràctica i esdeveniments esportius any 2017
Import de la subvenció1.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 23 d'agost de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Club Aeromodelisme de Castellbisbal
Concepte: promoció, pràctica i esdeveniments esportius any 2016
Import subvenció: 1.000 euros
Aprovació del conveni subvencional: Junta de Govern Local del 27 de juliol de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Club Aeromodelisme de Castellbisbal
Concepte: activitat anual de l'entitat
Total import subvenció 2015: 1.000 euros

Darrera actualització: 30.05.2019 | 18:14