Duplicat de placa de gual per entrada i sortida de vehicles

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 11:05

Aquest tràmit permet obtenir una placa nova corresponent a un gual, amb motiu de deteriorament o robatori.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons l'Ordenança Fiscal número 18

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Ordenança de guals i reserves d’estacionament municipal

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Privades
 

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud
  • En el cas de sol·licitud per deteriorament, la placa de gual deteriorada

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal emplenar la instància i lliurar-la juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores).

Darrera actualització: 30.06.2023 | 13:07