Assessorament sobre el Registre de sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

El Servei Local d'Habitatge assessora a la població sobre el Registre d'Habitatges de Protecció Oficial, un registre públic i administratiu, al qual s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència a Catalunya.

Fer la inscripció és un requisit imprescindible per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial.

Els requisits demanats s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència i són:

  • Ser major d’edat o estar emancipat
  • Tenir necessitat d’habitatge
  • Residir en un municipi de Catalunya
  • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges
  • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria

La inscripció és gratuïta i s'ha de formalitzar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), mitjançant el tràmit que trobareu fent clic aquí.

Servei Local d'Habitatge

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Fax: 93 772 13 07
Adreça electrònica: habitatge@castellbisbal.cat
Horari:  
Dilluns i dimecres: de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h
Dimarts, dijous i divendres, de 09.00 a 14.00 h
Cal concertar entrevista
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 12.02.2024 | 17:23