Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge reuneix les condicions d’habitabilitat que el fan apte per a l’ús i la residència de les persones.

La cèdula de primera ocupació es refereix  a habitatges de nova construcció i té una vigència de 25 anys.

La cèdula de segona ocupació es refereix a habitatges usats o preexistents i té una vigència de 15 anys.

Les dades que consten a la cèdula d’habitabilitat són:

 • L'adreça i ubicació de l’habitatge.
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge.
 • El llindar màxim d’ocupació.
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

Qui l’ha de demanar?

Les persones propietàries de l’habitatge, administradores o representants autoritzats, que vulguin transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús i/o necessiten donar d’alta l’habitatge dels serveis d’aigua, electricitat, gas, i altres serveis.

El certificat d’habitabilitat haurà d’estar signat per un tècnic/a competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació).

Quan i com es pot demanar?

Es pot fer la sol·licitud en qualsevol moment, directament davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Documentació que cal aportar:

 • Certificat d'idoneïtat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l'edificació).
 • Declaració responsable d'antiguitat de l'habitatge o bé altre documentació pertinent als efectes considerats:
  • Primera inscripció registral de declaració d'obra nova.
  • Escriptura pública on consti l'ús d'habitatge. Acceptació d'herències.
  • Certificat municipal acreditatiu de l'antiguitat com a us d'habitatge.
  • Llicència d'obres o Plànols de llicència d'obres.
  • Plànols visats del projecte d'execució.
  • Certificat final d'obra visat.
  • Certificat del cadastre que justifiqui l'any des del que consta amb l'ús d'habitatge.
  • Fotografia aèria de l'institut Cartogràfic de l'any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars.
  • Full de cadastre OVC només per unifamiliars.
  • Altres documents expedits davant de fedatari públic.

Quin cost té?

La quantia de les taxes és de:

Cèdula d’habitabilitat de 1a ocupació

 • 1 habitatge: 43,05 euros / habitatge.
 • 2-5 habitatges: 26,55 euros / habitatge.
 • 6 o més habitatges: 19,85 euros / habitatge.

Cèdula d’habitabilitat de 2a ocupació

 • Sol·licitud presencial: 19,85 euros / habitatge.
 • S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics: 13,90 euros / habitatge.
 • En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

On demanar més informació?

Al Servei Local d'Habitatge.

Servei Local d'Habitatge

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Fax: 93 772 13 07
Adreça electrònica: habitatge@castellbisbal.cat
Horari:  
Dilluns i dimecres: de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h
Dimarts, dijous i divendres, de 09.00 a 14.00 h
Cal concertar entrevista
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 30.05.2023 | 16:49