Serveis i tràmits

1. Tramitació d’expedients per la intervenció i control de les activitats incloses a l’ Ordenança d’intervenció municipal ambiental i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis .

La documentació es presentarà segons les normes de format que es presenten en el document adjunt.

Tramitació a la Generalitat de Catalunya:

 • Autorització ambiental.
 • Consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental

 

2. Tramitació d’expedients per la intervenció i control de les activitats incloses a la Llei 11/2009 , del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 
 • Llicència municipal
  • D’espectacles i establiments oberts al públic Tràmit electrònic
  • D’establiments no permanents desmuntables Tràmit electrònic
  • D’espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari Tràmit electrònic
 • Comunicació prèvia davant de l'Ajuntament. Tràmit electrònic

Tramitació a la Generalitat de Catalunya:

 • Autorització administrativa de la Generalitat
  • D’espectacles i establiments oberts al públic
  • D’espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari
 • Comunicació prèvia davant la Generalitat 

 

3. Tramitació d’expedients per la intervenció i control de les activitats incloses a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte i Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

 • Llicència municipal d'obertura i ús. Tràmit electrònic

 

4. Prevenció i seguretat en matèries d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis d’acord amb el previst a la Llei 3/2010,del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

La Llei /2010,del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis té per objecte l’ordenació i regulació generals de les actuacions públiques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis a Catalunya. 

Això no obstant, no regula la creació de llicències específiques, sinó que estableix un sistema de verificació del seu compliment dins d’altres tràmits administratius, com ara les llicències d’obres o ambientals. 

Aquest fet ha generat la necessitat de gestionar alguns casos en què cal comprovar-ne el compliment sense l’existència d’aquestes llicències i tràmits que ho permeten. 

Com a conseqüència s’ha creat el tràmit de de Comunicació prèvia d'obertura d’activitats, en la qual es realitza la verificació del compliment de la normativa d’incendis.

 
 

5. Tramitació i expedició d’informes urbanístics  preceptius i classificació de les activitats segons preveu la normativa esmentada.

 

6. Atenció de queixes de molèsties originades per les activitats en relació al soroll , vibracions, calor, olor i electromagnetisme.

7. Actes d’inspecció i control relacionats amb els temes anteriorment relacionats

8. Atenció i assessorament a l’empresari i emprenedor tant pel que fa a la instal•lació de noves empreses com a modificacions de les existents.

Darrera actualització: 16.03.2018 | 15:39
Darrera actualització: 16.03.2018 | 15:39