Fem ocupació per a joves

Dimarts, 7 de febrer de 2017 a les 00.00 h

Adreçat a joves de 18 a 29 anys

Què és Fem Ocupació per a Joves?
Fem Ocupació pe r a Joves és un programa innovador que parteix de les necessitats de contractació de les empreses a l’àmbit de Barcelona. Té com a objectiu afavorir la inserció laboral de persones joves d’entre 18 i 29 anys que es trobin en situació d’atur .

Fem Ocupació per a Joves ofereix:

 • Prospecció i assessorament a empreses
 • Orientació, tutorització i acompanyament a la inserció
 • Contracte laboral a jornada parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària, amb una durada de 6 mesos, en alternança amb formació relacionada amb el lloc de treball

Requisits per participar-hi:

 • Tenir entre 18 i 29 anys
 • Estar en situació d’atur
 • Disposar de graduat de l’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà.Prioritàriament amb experiència laboral prèvia

Contractació

 • Període mínim de 6 mesos.
 • Qualsevol modalitat contractual, segons la normativa vigent (excepte els d’interinitat, relleu i substitució treballadors/es amb reserva del lloc de treball).
 • Les persones participants han de desenvolupar obligatòriament les actuacions de formació (90 a 150 hores ), orientació i contracte de treball.
 • Contractació a jornada laboral parcial o completa si la formació es realitza prèviament.
 • Subvenció de l'SMI: 655.20€/mes per jornada completa (o part proporcional en funció de la jornada realitzada), amb un màxim de 6 mesos.
 • Els ajuts són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.
Per a més informació i per participar en el programa, adreceu-vos al Departament de Promoció Econòmica.
Darrera actualització: 21.01.2020 | 18:30