Casal de Joves L'Envelat

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 08:25

Any: 2016

2016

Concepte: activitat anual de l'entitat
Import: 2.500 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 17 d'agost de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de maig de 2017

  • Justificació final per valor de 1.801,11 €, en concepte de programació d’activitats culturals durant l’any 2016.
  • Petició de reintegrament de l’import de 698,89 € corresponent a l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada
Darrera actualització: 13.03.2019 | 12:14