Alta en el cens municipal d'animals de companyia

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 08:20

Aquest tràmit permet inscriure els animals de companyia que resideixen al municipi al cens d'animals.

Els propietaris han de dotar els seus animals de companyia d'un  sistema d'identificació. 
Identificar els animals de companyia és un requisit previ i obligatori per a qualsevol transacció.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. 

La inscripció dels animals de companyia al registre censal del municipi es realitzarà dins dels terminis següents:

 • Tres mesos des del naixement de l'animal
 • Trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades

Prèviament a la inscripció de l'animal cal haver-ne dut a terme la identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Servei responsable de la tramitació:

Policia Local

Quin cost té?

Gratuït

Cal aportar:

 • Dades d'identificació de la persona interessada

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia

  Hi han de constar les dades següents: espècie i raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació (número de microxip), domicili habitual de l'animal.

 • Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor del menor
 • Consentiment escrit del pare/mare o tutor del menor que autoritzi la inscripció al cens de l'animal

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Policia Local. Av. Pau Casals, 9. Dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores.

Darrera actualització: 19.04.2021 | 09:59