Deixalleria

Què hi fem?

S'hi recullen els residus generats tant als domicilis com al comerç i a la petita indústria. A més, poden ser de diferents composicions: 

  1. residus no especials o inerts: paper-cartró, vidre, plàstics, ferralla, fustes, tèxtil, electrodomèstics, aparells electrònics, enderrocs d’obres en règim de comunicació,...
  2. residus especials: fluorescents, bateries, piles dissolvents, pintures, vernissos, electrodomèstics amb substàncies perilloses...

Recollides porta a porta de diverses fraccions de residus

  1. Recollida del  cartró comercial
  2. Recollida domiciliària de  mobles i voluminosos
  3. Recollida domiciliària d’ esporga de jardins privats
  4. Altres recollides selectives de  fluorescents, piles, oli usat... als establiments comercials

Contacteu amb nosaltres

Deixalleria Municipal de Castellbisbal

Trobeu-nos a les xarxes socials

SERVEIS

Darrera actualització: 07.04.2022 | 18:57