Funcions

El departament de Medi Ambient té com a principal objectiu la preservació del medi ambient a Castellbisbal i és l’encarregat de coordinar, planificar i gestionar les polítiques municipals en matèria de medi ambient i sostenibilitat.

Des d’aquest departament es vetlla pel compliment de la normativa ambiental vigent i, a més, es promouen projectes i activitats que pretenen incidir tant en les pròpies actuacions municipals com en aquelles que realitzen actors privats.

En concret, el departament de Medi Ambient té al seu càrrec les següents tasques:

 • Foment de la correcta gestió i prevenció dels residus municipals. 
 • Foment de l'estalvi i eficiència energètica i de les energies renovables als diversos equipaments i instal·lacions municipals. 
  • Impuls i desenvolupament del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible com a eina per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i lluitar contra el canvi climàtic. 
  • Impuls i desenvolupament dels projectes Euronet 50/50 amb els centres docents municipals adherits.
 • Foment de l’estalvi i ús racional de l’aigua. Col·laboració en el control dels abocaments d’aigües residuals.
 • Seguiment de la qualitat de l'ambient atmosfèric i les seves diverses classes de contaminació (qualitat de l’aire, contaminació lumínica, contaminació acústica, contaminació radioelèctrica, contaminació odorífera).
 • Preservació i protecció de l’entorn natural del municipi. 
  • Rehabilitació d’entorns naturals, neteja i recollida d’abocaments incontrolats de residus al medi natural, prevenció i protecció en front dels incendis forestals, conservació i millora de la xarxa de camins rurals i regulació de l’accés al medi natural.
 • Desenvolupament d’activitats educatives, de divulgació i sensibilització ambiental adreçades al centres docents i a la ciutadania en general.
 • Foment de la tinença responsable d’animals, especialment els considerats domèstics de companyia. Recollida i acollida dels animals domèstics perduts o abandonats en el terme municipal a través del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Castellbisbal .
Darrera actualització: 08.11.2018 | 16:17
Darrera actualització: 08.11.2018 | 16:17