Gestió dels residus

Indicadors de la recollida selectiva a Castellbisbal

Consulteu el darrer informe de l'AMB amb els Indicadors de recollida de residus a Castellbisbal


A Castellbisbal, Residu mínim

Segons Text refós de la Llei reguladora dels residusla gestió dels residus municipals és competència dels municipis. Per tant, cada ajuntament té la potestat de decidir quin és el model de recollida dels residus municipals que més s’adequa al seu territori i població.

A Castellbisbal, des del 1997, seguim el model de gestió de residus anomenat Residu Mínim que consisteix en separar la brossa en quatre fraccions

Recollides domiciliàries porta per porta

Recollida del cartró comercial
Recollida domiciliària d'esporga de jardins privats
Recollida domciliària de mobles i voluminosos

Altres recollides selectives a Castellbisbal

Consulteu on podeu dipositar d'altres residus que no estan inclosos en els supòsits anteriors aquí: roba, dispositius electrònics, oli de cuina, etc.

Quant val la gestió de residus?

Més informació aquí

Darrera actualització: 21.03.2022 | 16:08