L'orgànica, al contenidor marró

Què inclou?

Residus provinent de les restes de menjar o qualsevol residu d’origen animal o vegetal, com ara esporga de jardí, taps de suro, paper de cuina, closques d’ou, ossos, restes de fruites i verdures...

On es llença?

Al contenidor marró.

Quin és l'objectiu?

Recollir tota la brossa orgànica que es generi: amb 100 kg de brossa orgànica es poden obtenir 60 kg de compost!

  • Vigileu no llençar residus que corresponguin a la fracció inorgànica, vidre o paper-cartró.
  • Una bona separació la brossa orgànica comporta millorar la qualitat del compost obtingut i l’import econòmic que paga l’Agència de Residus de Catalunya al nostre municipi en concepte de retorn del cànon.

Què podem fer per reduir els residus orgànics i el malbaratament alimentari?

  • Practiqueu un consum responsable: no compreu més que el que necessiteu.
  • Informeu-vos de com conservar els aliments per perllongar-ne la vida útil.
  • Tingueu en compte les dates de caducitat i de consum preferent a l’hora de fer una gestió acurada de les entrades i sortides d’aliments a la nevera i al rebost.
  • Planifiqueu els menús i les quantitats d’aliments necessàries.
  • Guardeu i reaprofiteu adequadament el menjar sobrer.
  • Separeu les restes orgàniques perquè puguin ser tractades adequadament.
  • Si teniu jardí o hort, podeu fer compostatge casolà.