Altres aspectes mediambientals

  • Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats
  • Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals
  • Llei 26/2007 de 23 d’octubre, sobre responsabilitat ambiental
    • Modificada per la Llei 11/2014, de 3 de juliol
  • Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental.

 

Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:28
Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:28