Animals de companyia

Normativa estatal:

 • Ley 50/1999, de 23-12-1999, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. BOE.Nº 307 (24/12/1999)
 • Real Decreto 287/2002, de 22-03-2002, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23-12-1999, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. BOE.Nº 74 (27/03/2002)

 

Accés a la normativa sectorial estatal en matèria d’animals de companyia: http://scur.cat/G03JDN


Normativa autonòmica:

 • Llei 10/1999, de 30-07-1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. DOGC.Nº 2948 (09/08/1999)
 • Decret 146/2003, de 10-06-2003, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran en matèria de declaració de nuclis zoològics i de determinació de les funcions transferides en matèria de protecció dels animals i de gossos considerats potencialment perillosos. DOGC.Nº 3911 (25/06/2003) 
 • Decret 170/2002, de 11-06-2002, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. DOGC.Nº 3663 (25/06/2002)
 • Decret 254/2000, de 24-07-2000, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia per als animals de companyia que s'han de sacrificar. DOGC.Nº 3197 (03/08/2000)
 • Decret 6/1999, de 26-01-1999, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia. DOGC.Nº 2817 (01/02/1999)
 • Decret 243/1994, de 13-09-1994, pel qual s'estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats. DOGC.Nº 1954 (30/09/1994)


Accés a la normativa sectorial autonòmica en matèria d’animals de companyia: http://scur.cat/2MGKF6

 

Normativa municipal:

 • Ordenança municipal de tinença d’animals.
  • Aprovada per Ple en sessió de data 30.01.2006. BOP 30.3.2006.
  • Modificada per Ple en sessió 26.01.2009. BOP 24.04.09.
 • Ordenança fiscal núm. 19. sobre tinença d’animals.
Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:27
Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:27