Contaminació lumínica

Normativa europea http://scur.cat/GG433M

Normativa estatal:

  • Real Decreto 1890/2008, de 14-11-2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. BOE.Nº 279 (19/11/2008)


Accés a la normativa sectorial estatal en matèria de contaminació lluminosa: http://scur.cat/BNL5CZ

Normativa autonòmica:

  • Llei 6/2001, de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. DOGC.Nº 3407 (12/06/2001)
  • Ordre MAH/566/2009, d'11-12-2009, per la qual es regula i constitueix la Comissió de Prevenció de la Contaminació Lluminosa. DOGC.Nº 5541 (08/01/2010)

 

Accés a la normativa sectorial autonòmica en matèria de contaminació lluminosa: http://scur.cat/94HYH5

Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:18
Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:18