Contaminació lumínica

Normativa europea

Normativa estatal

Real Decreto 1890/2008, de 14-11-2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. BOE.Nº 279 (19/11/2008)

Normativa autonòmica:

Llei 6/2001, de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. DOGC.Nº 3407 (12/06/2001)

Ordre MAH/566/2009, d'11-12-2009, per la qual es regula i constitueix la Comissió de Prevenció de la Contaminació Lluminosa. DOGC.Nº 5541 (08/01/2010)

Darrera actualització: 24.05.2023 | 17:41
Darrera actualització: 24.05.2023 | 17:41