PEU Can Carreras i Can Balasc

En aquest apartat de la web municipal trobareu informació diversa referent al projecte de dipòsit controlat de residus de Can Balasch al terme municipal de Rubí, així com alguns enllaços d’interès relacionats.

Antecedents: projecte original de dipòsit de residus a Can Balasch (1994) i litigi judicial entre l’Ajuntament de Rubí i l’empresa Arrins

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar una sentència en la qual exigeix a l’Ajuntament de Rubí que atorgui llicència municipal a l’empresa Arrins, SL perquè pugui construir un dipòsit de residus a Can Balasch. La sentència es va conèixer l’any 2012, però els fets jutjats es remunten al 1994.

Notes informatives

 
 

Pla Especial Urbanístic (PEU) per a la creació d’un sistema urbanístic destinat a infraestructura de gestió de residus de Can Carreras i Can Balasc

Paral·lelament al procediment judicial, al setembre de 2011, l’empresa Arrins, SL va presentar a la Generalitat un avenç de Pla Especial Urbanístic que pretén convertir el dipòsit de residus de Can Balasc en un abocador de residus no especials.

El passat mes de desembre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic destinat a infraestructura de gestió de residus de Can Carreras i Can Balasch, que possibilitaria l’obertura d’un dipòsit controlat de residus no especials al paratge de Can Balasch (Rubí), proper a la urbanització de Can Campanyà de Castellbisbal.

Actualment, el Pla Especial Urbanístic i el seu Informe de Sostenibilitat Ambiental es troben en període d’exposició pública. Des de l’Ajuntament s’està treballant tant a nivell tècnic, polític i veïnal per analitzar detingudament el contingut d’aquest pla especial i presentar les al·legacions convenients.

  • Informació pública del PEU per crear un sistema urbanístic destinat a dipòsit de residus a Can Balasch
  • Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en dipòsits controlats.