Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sostenibilitat

 

Medi Ambient i Medi Natural

 • Educació ambiental i foment de polítiques de protecció de la natura
 • Projectes de redacció i construcció de parcs fora de les zones urbanes
 • Tinença d’animals domèstics
 • Conservació i millora de la xarxa de camins rurals
 • Incendis forestals. Sistemes de prevenció i protecció
 • Caça i pesca
 • Recuperació i promoció de l’agricultura local
 • Gestió forestal
 • Prevenció i control del soroll
 • Prevenció i control de les olors i escalfors
 • Col·laboració en el control dels abocaments d’aigües residuals
 • Protecció de l’ambient atmosfèric
 • Defensa forestal
 • Relacions amb ADF
 • Promoció de plans de reforestació
 • Rehabilitació d’entorns naturals
 • Protecció del medi natural
 • Voluntariat ambiental
 • Gestió d’horts urbans

 

Serveis públics ambientals

 • Gestió dels serveis de Deixalleria i punts verds
 • Planificació de la instal·lació de contenidors soterrats
 • Servei de recollida de residus urbans
 • Gestió Centre Acollida d’Animals de Companyia
 • Servei de neteja de via pública (carrers, embornals...)
 • Col·laboració en el servei d’abastament d’aigua i servei d’evacuació d’aigües residuals

Darrera actualització: 26.07.2019 | 10:38