Sol·licitud per a l'ocupació i ús temporal d'una parcel·la d'hort urbà municipal a Castellbisbal. PER A PARTICULARS

Dijous, 8 de març de 2018 a les 00:00

Quan es pot tramitar?

Durant tot l'any.

Qui ho pot demanar?

Per a participar en el sorteig per a l'atorgament de llicències per l'ús temporal dels horts urbans cal:

1. Ser major d'edat

2. No disposar de cap terreny o parcel·la de conreu. A excepció de posseir un hort en situació irregular a Castellbisbal, amb la condició imprescindible de renunciar al mateix i restituir-lo al domini públic abans de ser adjudicatari.

3. Estar empadronat al municipi de Castellbisbal, al domicili abans assenyalat, amb una antiguitat mínima d’un any ininterromput.

4. No tenir deutes amb la hisenda local.

5. No haver estat privat d’una parcel·la d’hort municipal, previ expedient de revocació d’autorització.

6. No conviure amb cap altre usuari d’un hort municipal (En aquest sentit, només s’atendrà una sol·licitud per domicili).

Quin cost té?

La sol·licitud és gratuïta.

En cas de resultar adjudicatari d'un hort urbà, el cost serà l'establert a l'ordenança fiscal pertinent, que estableix que seran 40€ a l'any (per a parcel·les de 25 m2) i 75€ a l'any (per a parcel·les de 50 m2)

Servei responsable de la tramitació:

Departament de Medi Ambient

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 12.08.2020 | 11:13