Tinença d'animals

Campanyes de sensiblització

Animals domèstics (gossos, gats i fures)

Tots els animals domèstics han d'estar censats en el registre municipal d'animals de companyia i els propietaris han de respectar les normes estipulades en l'ordenança municipal de tinença d'animals.

Altres animals domèstics

Aus de corral

Aquest gener (2022) s'ha detectat, a Catalunya, la presència d'una au salvatge amb el virus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP).

La Generalitat demana que les persones que tingui aus de corral a casa seva prenguin totes les mesures adients per evitar la propagació d'aquest virus.

SIGNES que indiquen la presència de la influença aviària.

 1. Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
 2. Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
 3. Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
 4. Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o
 5. barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Us adjuntem el tríptic informatiu de les explotacions d’autoconsum.

L'Ordenança municipal de tinença d'animals regula la manera com s'han de tenir els animals. En relació amb les aus de corral, l'article 26 de dita ordenança estableix que 

1. La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats de consum humà (conills, aus de corral, etc.) en domicilis particulars resta sotmesa a autorització expressa de l’Ajuntament. [...] No serà necessària l’autorització esmentada en el cas de tinença amb finalitat estrictament de companyia.

A més d'aquesta normativa municipal, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya estableix l'obligació de donar d'alta aquests nuclis zoològics al registre d'explotacions ramaderes de Catalunya, sobre tot per portar el control de possibles focus de malalties contagioses

Trobeu-nos a les xarxes socials

Contacteu amb nosaltres

Més...
 

I RECORDA!

 • Pensa bé abans d'adquirir un animal.
 • Calcula les despeses que comporta.
 • Valora el temps de què disposes.
 • Consulta els dubtes amb el veterinari.
 • Informa't delsteus drets i obligacions.
 • Tria l'animal segons el teu estil de vida.
 • Adquireix-lo en un lloc autoritzat.
 • Atén les necessitats de la seva espècie.
 • Educa'l per a la convivència.
 • L'abandonament d'animals és un delicte.
Darrera actualització: 09.09.2022 | 09:00