Ajuts 30 Plus. Subvencions a la contractació de persones aturades

Dimarts, 2 d'abril de 2019 a les 17:40

Fins a l'1 d'agost de 2019

Objectiu: accions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones de més de 30 anys i atendre a les necessitats de les empreses.

El programa ofereix

 • Definició del perfil professional
 • Procés de selecció
 • Contractació subvencionada econòmicament

El SOC subvencionarà els contractes subscrits en el marc del programa per una durada mínima de 6 mesos amb una quantia màxima de 858,55 euros mensuals per la jornada completa, o la part proporcional en funció de la jornada parcial realitzada.

 • Formació
 • Suport administratiu
 
Requisits per optar als ajuts
 
EMPRESES:
 • No haver realitzat acomiadaments de treballador/es qualificats d’improcedents o nuls en els darrers 3 mesos
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legals
 • Assignar un tutor d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona al lloc de feina
 • Flexibilitzar l’horari laboral per tal de realitzar la formació

TREBALLADORS:

 • Tenir 30 anys o més
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat

Més informació: Departament de Promoció Econòmica

Darrera actualització: 14.05.2019 | 12:00