Subvencions per fomentar la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

Dimecres, 5 de setembre de 2018 a les 00:00

Ajuts per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

Import de la subvenció

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima 12, tret de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser màxim 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Per a més informació, consulteu la convocatòria dels ajuts per a l'any 2019, fent clic aquí o consulteu l'espai web dels ajuts.

Requisits dels beneficiaris

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats:

  • Han d'estar en situació d’atur i tenir 45 anys o més. 
  • Han d'estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
  • No han d’haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds va començar l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitza el 15 de novembre de 2019.

Documentació que cal presentar

Les entitats beneficiàries han de fer arribar el formulari de sol·licitud de subvenció i la documentació annexa que s’ha d’ajuntar dins del mateix formulari a través de Tràmits Gencat. 

Promotor dels ajuts

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

 

Darrera actualització: 14.05.2019 | 12:00