Conveni per al programa "Joves per l'Ocupació"

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 10:14

 

Conveni de col·laboració per desenvolupar el programa Joves per l'Ocupació

Joves per l'Ocupació té per objectiu facilitar la inserció laboral dels joves i fomentar el retorn al sistema educatiu dels joves desocupats

 

Parts del conveni: Ajuntament de Rubí i Ajuntament de Castellbisbal

Objectiu del conveni: definir el marc de col·laboració entre l’ Ajuntament de Rubí i l’Ajuntament de Castellbisbal per al desenvolupament del programa Joves per l’Ocupació

Compromisos de les parts

  • L’Ajuntament de Castellbisbal derivarà a l’Ajuntament de Rubí fins un màxim d’un 20% dels joves que puguin participar en el projecte i durà a terme la prospecció i promoció d’empreses del seu territori per a la totalitat dels joves (60 en total).
  • L’Ajuntament de Rubí, atendrà tots els joves i custodiarà la gestió documental i de seguiment de les empreses. A més, portarà a terme les següents actuacions:
    • Tutorització i acompanyament a la inserció.
    • Formació professionalitzadora i formació específica necessària
    • Promoció de la participació d’empreses en el programa (excepte al municipi de Castellbisbal).
    • Retorn periòdic del seguiment dels joves de Castellbisbal derivats al projecte Joves per l’Ocupació.

Vigència del conveni: la vigència d’aquest conveni s’estableix fins a la finalització de les actuacions, la presentació de la justificació tècnica i econòmica i de la seva revisió per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.


Conveni aprovat en la Junta de Govern Local del 18 de gener de 2017

Darrera actualització: 26.01.2017 | 10:55