Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 09:10

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció:
Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 9.500 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 10 de setembre de 2020
Modificació de les condicions de la subvenció atenent les particularitats derivades de la pandèmia. Junta de Govern Local del 4 de desembre de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció:
Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 12.500 euros
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de juliol de 2020
Modificació de les condicions de la subvenció atenent les particularitats derivades de la pandèmia. Junta de Govern Local del 4 de desembre de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció:
Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 12.500 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 8 d'agost de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de maig de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció:
Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 9.500 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 31 de maig de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2017

2016
Entitat que rep la subvenció:
Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 9.000 euros
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 17 de maig de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 9.000 euros

Darrera actualització: 11.12.2020 | 12:56