Associació de Veïns de Santa Teresita

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 09:15

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Veïns de Santa Teresita
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros
Concedida en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Veïns de Santa Teresita
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros
Concedida en la Junta de Govern Local del 22 de maig de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de gener de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Veïns de Santa Teresita
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros
Concedida en la Junta de Govern Local del 28 de març de 2018 
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 17 d'abril de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Veïns de Santa Teresita
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 1.500 euros
Concedida en la Junta de Govern Local del 12 d'abril de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Veïns de Santa Teresita
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 1.500 euros
Justificació de la subvenció aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Veïns de Santa Teresita
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 1.500 euros

Darrera actualització: 22.09.2020 | 09:16