Associació de Veïns de Santa Rita

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 09:20

Anys: 2018, 2017

2018
Entitat
: Associació de Veïns de Santa Rita
Concepte: programació d'activitats culturals durant l'any 2017
Import: 1.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 25 d'abril de 2018
Justificació aprovada en la Junta de Govern Local del 15 de maig de 2019

2017
Entitat
: Associació de Veïns de Santa Rita
Concepte: programació d'activitats culturals durant l'any 2017
Import: 1.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 5 d'abril de 2017
Justificació aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de desembre de 2017

Darrera actualització: 19.07.2019 | 10:09