Entitat Urbanística de Can Costa

Dilluns, 11 de març de 2019 a les 16:30

Anys: 2015-2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Entitat Urbanística Col·laboradora de Can Costa
Objecte: activitat anual de l'entitat
Import: 2.050 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 30 d'octubre de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Entitat Urbanística Col·laboradora de Can Costa
Objecte: activitat anual de l'entitat
Import: 8.500 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de maig de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 3 de juliol de 2020

  • Es requereix a l'entitat el reintegrament per import de 5.763,12 euros, corresponent a la quantitat a la qual l’entitat ha presentat renúncia a la justificació

2018
Entitat que rep la subvenció
: Entitat Urbanística Col·laboradora de Can Costa
Objecte: activitat anual de l'entitat
Import: 8.500 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de febrer de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Entitat Urbanística Col·laboradora de Can Costa
Objecte: activitat anual de l'entitat
Import: 8.500 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 15 de febrer de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció:
Entitat Urbanística Col·laboradora de Can Costa
Objecte: activitat anual de l'entitat
Import: 8.000 euros 
Aprovada en la Junta de Govern Local del 06.04.2016
Justificació de la subvenció aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de febrer de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Entitat Urbanística de Can Costa
Objecte: activitat anual de l'entitat
Import: 8.000 euros

Darrera actualització: 13.11.2020 | 09:53