Endós de factures i/o certificacions d'obra

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 12:11

Aquest tràmit permet al posseïdor d'un document de crèdit aprovat per l'Ajuntament (una factura o certificació d'obres) comunicar a l'Ajuntament per a què faci el pagament a una tercera persona.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit, no es contempla un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Servei responsable:

Serveis Econòmics

Cal aportar:

  • Model de comunicació de cessió de crèdit de l'Ajuntament de Castellbisbal

    Signat per qui cedeix el crèdit i per l'entitat que accepta la cessió, amb les dades identificatives de les dues parts actuants, l'identificació de la factura amb l'import del dret a cedir i dades bancàries on s'hagi d'efectuar el pagament.

  • Fotocòpia del DNI de qui cedeix el crèdit
  • Poders per actuar en representació d'una empresa

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores).

Darrera actualització: 01.12.2021 | 10:23