Ajuts per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge

Dilluns, 12 d'abril de 2021 a les 11:30

Fins al 31 de desembre de 2021

Què és?

Prestacions econòmiques d'urgència social.

Tipus d'ajuts concedits

Qui ho pot demanar?

Persones físiques residents a Catalunya que es troben en risc d'exclusió social i residencial.

Requisits:

  • L'habitatge pel qual es demana l'ajut ha de constituir domiciili habitual.
  • Tenir la residència legal a Catalunya
  • Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència
  • No tenir cap habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que el tingui, però no en disposi de l'ús.
  • Ingressos dins dels límits establerts en les bases dels ajuts.
  • Els imports de les quotes d'hipoteca o lloguer han d'estar dins dels límits fixats per les bases dels ajuts.

Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria.

Darrera actualització: 12.04.2021 | 13:46