Millores d'accessibilitat i mobilitat a l'interior d'habitatges

Dilluns, 26 de setembre de 2022 a les 00:00

Atorgats pel Consorci Metropolità de l'Habitatge

CONVOCATÒRIA OBERTA.
Fins el 31 de desembre de 2022.

L'objecte d'aquests ajuts és fomentar les actuacions de millora de l'accessibilitat i mobilitat a l'interior de l'habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Seran subvencionables les actuacions descrites a l'article 4. d) de les Bases Reguladores, i que són les següents:

Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge
Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial, d'acord amb la normativa vigent. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d'altres.

  • L'import de la subvenció serà del 40% del cost de les actuacions subvencionables, amb un límit de 3.000,00 euros.
  • En cas que l'habitatge s'incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 40% del cost subvencionable, amb un límit de 6.000 euros.

Quin és el termini per presentar la documentació?

El termini de presentació de la sol·licitud d'ajuts finalitza el 31 de desembre de 2022. No obstant aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.

On es tramiten?

Al Servei Local d’Habitatge i/o al Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH).

  • Per obtenir més informació, podeu consultar l’enllaç web següent: www.cmh.cat/ajuts

 

Darrera actualització: 28.09.2022 | 09:45