Comunicació prèvia per obertura de rases a la via pública

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:00

Comunicació prèvia per demanar obertura de rases, cales o instal·lacions de canalitzacions o serveis en el subsòl i vies públiques i altres obres puntuals d'urbanització.

Qui ho pot sol·licitar

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar

En termini
No existeix un període específic.

Cost

175 €

Termini de resposta

El termini legal de resolució és de sis mesos a partir de la data d'incoació de l'expedient.

Normativa bàsica d'aplicació

Servei responsable

Patrimoni Urbà

Observacions

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulteu la guia de tràmits d'obres de l'Ajuntament de Castellbisbal

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud per obertura de rases, cales o instal·lacions de canalitzacions o serveis en el subsòl i vies públiques i altres obres puntuals d'urbanització

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Autorització d’atorgament de representació

  (obligatori en cas que s’actuï a través d’un representat. Acreditar per qualsevol mitjà en dret)

 • Assumeixos del director de l’obra i coordinador de seguretat i salut
 • Fotografies de l’estat actual de l’edificació i/o de la parcel·la, vials i voreres, que permetin una correcta visualització del seu estat inicial
 • Designar empresa constructora amb el seu assumeix d’obra i declaració d’estar al corrent de pagament de tributs
 • Full d’acceptació de residus i justificació del pagament en abocador autoritzat. Model model normalitzat ACR
 • Autoritzacions dels organismes competents en matèria de domini públic afectats per l’actuació
 • Projecte arquitectònic tècnic

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 25.01.2023 | 11:52