Funcions

El Departament d’Obres Privades es troba adscrit a l’àrea de Patrimoni Urbà i té com a principals funcions les següents:

  • La intervenció en la gestió edificadora privada que inclou l’atorgament de llicències urbanístiques i la verificació de les obres comunicades.
  • L’autorització i control de l’ocupació de la via pública amb motiu d’obres privades.
  • La protecció de la legalitat urbanística mitjançant el dictat d’ordres de restauració i la disciplina urbanística.
  • L’exigència de compliment dels deures legals dels propietaris de terrenys i edificis respecte la seguretat, la salubritat, l’accessibilitat universal i l’ornat públic.
Darrera actualització: 28.09.2020 | 09:18
Darrera actualització: 28.09.2020 | 09:18