Regidoria de Patrimoni Urbà

Planificació i Urbanisme

 • Ordenació i gestió urbanística territorial
 • Afectació de grans infraestructures sobre el municipi
 • Relació amb les entitats de juntes d’urbanitzacions residencials, associacions de veïns i juntes de compensació per temes de planificació i manteniment.
 • Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques
 • Rehabilitació urbana
 • Cartografia i SIG

 

Obres Públiques i Privades

 • Projecció i execució d'obres públiques municipals
 • Seguiment obres públiques
 • Pavimentació i conservació de les vies públiques i instal·lació de mobiliari urbà
 • Projectes d’execució de parcs dins de zones urbanes
 • Protecció de la legalitat urbanística
 • Control de les obligacions dels propietaris de terrenys i edificacions
 • Concessió i seguiment de llicències urbanístiques
 • Ocupació de la via pública derivada de l’execució d’obres
 • Connexions clavegueram
 • Intervenció en l’ús del sòl i subsòl
 • Manteniment de vies públiques, parcs i espais públics (Brigada Municipal)
 • Gestió Línia Verda
 • Brigada d’intervenció ràpida
 • Conservació del mobiliari urbà
 • Jardineria
 • Gestió dels polígons industrials.
 • Coordinació amb les àrees corresponents sobre els temes relacionats amb els polígons industrials.

 

Edificis i equipaments municipals

 • Conservació i manteniment de tots els edificis i equipaments municipals
 • Conservació i manteniment dels centres d'educació infantil i de primària
 • Intervenció-Rehabilitació en béns patrimonials (Masia de Can Pedrerol i altres)
 • Serveis interiors i exteriors de l'Ajuntament i els seus edificis de caràcter general contractats (neteja, etc.)

 

Habitatge

 • Habitatge social i juvenil
 • Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial
 • Polítiques d’Habitatge
 • Servei Local d’Habitatge
 • Pla Local d’Habitatge

Darrera actualització: 26.07.2019 | 11:16