Drets i llibertats de les persones LGTBI

L'aprovació en el Parlament de Catalunya de la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia dota els ens locals de competències i posa a sobre la taula mesures per prevenir, eradicar i abordar situacions de discriminació. La finalitat és garantir la igualtat de tracte de les persones lesbianes, gais, transsexuals/transgènere, bisexuals i intersexuals.

Coincidint amb la commemoració cada 28 de juny del Dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, l'Ajuntament de Castellbisbal cada any fa seu el Manifest institucional, amb l'objectiu de visibilitzar i celebrar la diversitat.

Commemorar els drets de les persones LGTBI

El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera vegada les persones LGTB es van rebel·lar contra la batuda policial al local d’ambient Stonewall Inn i l’atmosfera de repressió social i vulneració de drets viscuda a la ciutat contra les persones LGTBI. 

Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer, a nivell internacional, tant la diversitat en l’orientació afectiva  sexual com en la identitat de gènere. 

En aquest  especial de la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona , elaborat conjuntament per l’Oficina de les Dones i LGTBI i la Xarxa de Biblioteques Municipals, trobareu molta documentació d'interès.