CADA, Associació Dones Actives de Castellbisbal

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 08:37

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: CADA, Associació Dones Actives de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.000 euros

Aprovació de concessió de la subvenció en la Junta de Govern Local del 6 de novembre de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: CADA, Associació Dones Actives de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.000 euros

Aprovació de concessió de la subvenció en la Junta de Govern Local del 27 de setembre de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de setembre de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: CADA, Associació Dones Actives de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.000 euros
Vista la justificació econòmica de la subvenció, l'Ajuntament requeixen el reintegrament per import de 245,77 euros, corresponent al superàvit en l’activitat objecte de la subvenció. D'aquesta manera, l'import real precebut al 2018 fou de 2.754,53 euros.

Aprovació de concessió de la subvenció en la Junta de Govern Local del 31 d'octubre de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2019


2017
Entitat que rep la subvenció
: CADA, Associació Dones Actives de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.000 euros
Aprovació de concessió de la subvenció en la Junta de Govern Local de l'1 d'agost de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local de l'11 de juliol de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: CADA, Associació Dones Actives de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.000 euros
Aprovació de concessió de la subvenció en la Junta de Govern Local del 22 de setembre de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 31 de maig de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció:
 CADA, Associació Dones Actives de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 3.000 euros
Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció en la Junta de Govern Local del 20 d'abril de 2016

Darrera actualització: 20.11.2020 | 13:25