Presentar ofertes a la borsa de treball

Dijous, 8 d'agost de 2013 a les 08:25

Per cercar un candidat/a, cal que l’empresa s’inscrigui a la Borsa de Treball, on d’una manera ràpida i senzilla, s’omplen les dades bàsiques de l’organització.

Aquestes dades bàsiques de l’organització s’han d’emplenar en el model d’oferta i en el full de compromís (document adjunt menú dreta); aquest últim a més, cal tornar-lo segellat i signat.

Un cop feta la inscripció, l’empresa pot presentar ofertes

Una vegada presentada l’oferta, pot ser publicada a través de la web (link directe botó menú dreta)

L’empresa pot fer ús de la Borsa de Treball totes les vegades que calgui, de manera il·limitada.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 31.05.2018 | 11:57